Zlatan Jukić

godina

...Ovaj grad je već poodavno prestao sumnjati u Murtića iako ga je uzimao kao sinonim kad nešto ne razumije. Dugo je već kako je taj grad rekao: ja imam slikara kojega ne razumijem uvijek, ali slikara kojeg znam, koji me nije iznevjerio; ja imam sugrađanina koji je stvorio čitav jedan svijet.

Tom slikaru Oskar Davičo posvetio je ovakav tekst : »Murtićeva umjetnost je takva, ne pitamo je, ne pita nas, ne traži prepoznavanje, ne budi sjećanja.Što više ostavlja nas kakvi jesmo, zadovoljna našom bezbjednošću, ravnodušna na našu nesigurnost .Murtićeve slike osvajaju ne nanoseći poraze».

Zlatan Jukić,

novinar

„VEČERNJI LIST“