O fondaciji

Osnivački odbor i članovi uprave
Goranka Vrus Murtić, Marko Murtić, Ranko Murtić

Direktor
Ranko Murtić (ranko@murtic.org)

Tajnik
Damir Ruljančić (damir.ruljancic@murtic.org)

 

Fondacija Murtić zasnovana je na materijalnoj i nematerijalnoj ostavštini Ede Murtića, jednog od najutjecajnijih likovnih umjetnika i kulturnih djelatnika dvadesetog stoljeća u Hrvatskoj i regiji, koji je svojim djelom unutar internacionalne paradigme slikarstva zrelog modernizma i gestualne apstrakcije ostvario prepoznatljivu i prepoznatu inačicu snažne kolorističke izražajnosti. Materijalnu ostavštinu Ede Murtića čine više tisuća umjetničkih djela: slika, radova na papiru, grafičkih mapa i cjelina, keramike, emajla, skulptura, blokova skica, modela, fotografske, video, filmske i pisane dokumentacije i arhiva; a nematerijalnu autorska i intelektualna prava. Osnivači fondacije članovi su uže Murtićeve obitelji objedinjeni nastojanjem prikupljanja, istraživanja i predstavljanja umjetnikove materijalne i zaštite njegove nematerijalne ostavštine. U svrhu ostvarenja svog poslanja Fondacija Murtić je od početaka svog rada 2005. godine organizirala niz izložbi različitih formata u zemlji i inozemstvu, stručne skupove i konferencije, producirala niz kataloga i dokumentarnih filmova te koncipirala monografska izdanja; što sve zajedno javnosti predstavlja različite modele i vidove njenog budućeg djelovanja. Cilj fondacije je izgradnja sjedišta otvorenog javnosti u kojem će opus Ede Murtića biti predmetom interdisciplinarnog istraživanja i obrade s ciljem dinamičnog predstavljanja, te njegove komparacije sa srodnim umjetničkim stvaralaštvom i pokretima kroz suradnju s odgovarajućim fondacijama u zemlji i svijetu. U ovom pogledu Fondacija će sudjelovati u upravljanju i koncipiranju programa Donacije Murtić, javnom institucijom s reprezentativnim izborom djela iz svih faza i disciplina umjetnikovog stvaralaštva, te surađivati sa svim drugim referentnim muzejima, fondacijama, institutima, kulturnim i obrazovnim institucijama. Fondacija će svojom djelatnošću, na tragu Murtićevog društvenog angažmana, njegovati humane i demokratske vrijednosti za koje se umjetnik zalagao cijelog života, obogaćivati znanja o epohi i umjetnosti visokog i kasnog modernizma s obje strane kulturno-političke podjele na Istočnu i Zapadnu Europu, kritički razmatrati doprinos Ede Murtića umjetnosti i kulturnom životu njegove epohe, te međunarodnim izložbenim i rezidencijalnim programom promovirati reflekse modernizma u radu suvremenih umjetnika, likovnih kritičara, povjesničara umjetnosti i teoretičara.